Wspólnota Mieszkaniowa nr 5 Rynek 13 i Maja 5

Biała, Kościuszki 12