Współnota Mieszkaniowa nr 28 1 Maja 46 48

Biała, Kościuszki 12