Tak głosowali mieszkańcy powiatu bielskiego [zdjęcia]

opr.JBZ
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP to ogromne emocje. Wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 43,60 proc. głosów wygrało wybory do Sejmu. Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie 27,40 proc. wyborców, a Lewica - 11,90 proc. Do Sejmu wejdzie jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 9,60 proc. wyborców oraz Konfederacja - 6,40 proc. Tak wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przed lokalami wyborczymi przez Ipsos. Zobaczcie na kogo głosowali mieszkańcy powiatu Bielskiego.

1. TYSZKIEWICZ Robert - wydawca, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.

WYNIKI:

m. Bielsk Podlaski -
465 głosów, (4,17%) m. Brańsk - 46 głosów (2,64%) gm. Bielsk Podlaski - 64 głosów

(2,49%) gm. Boćki - 37 głosów (2,04%) gm. Brańsk - 14 głosów (0,51%) gm. Orla - 32 głosów (3,08%) gm. Rudka - 7 głosów (0,90%) gm. Wyszki - 15 głosów (0,75%). Razem - 680 głosów (2,85%) Razem z Okręgu Wyborczego - 14 900 głosów (3,78%).

2.Krzysztof Truskolaski - ekonomista, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

WYNIKI: m. Bielsk Podlaski -
642 głosów (5,76%) m. Brańsk - 50 głosów (2,87%) gm. Bielsk Podlaski -
101 głosów (3,93%) gm. Boćki - 42 głosów (2,31%) gm. Brańsk - 24 głosów (0,87%) gm. Orla - 59 głosów (5,67%) gm. Rudka - 19 głosów (2,44%) gm. Wyszki - 42 głosów (2,09%) Razem - 979 głosów w powiecie bielskim (4,10%).Razem z Okręgu Wyborczego - 34 778 głosów (8,83%).

3. KAMIŃSKA Bożena - ekonomista, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

WYNIKI: m. Bielsk Podlaski - 38 głosów (0,34%) m. Brańsk - 6 głosów (0,34%) gm. Bielsk Podlaski - 5 głosów (0,19%) gm. Boćki - 5 głosów (0,28%) gm. Brańsk - 1 (0,04%) gm. Orla - 7 (0,67%) gm. Rudka - 0 (0,00%) gm. Wyszki - 6 głosów (0,30%) Razem - 68 głosów w powiecie bielskim (0,28%). Razem z Okręgu Wyborczego - 3 365 (0,85%)

4. CZYKWIN Eugeniusz - dziennikarz, nie należy do partii politycznej

WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 1 573 głosów (14,11%), m. Brańsk - 3 głosy (0,17%), gm. Bielsk Podlaski - 382 głosów (14,86%), gm. Boćki - 136 głosów (7,49%), gm. Brańsk - 7 głosów (0,25%), gm. Orla - 275 głosów (6,44%), gm. Rudka - 0 głosów (0,00%), gm. Wyszki - 10 głosów (0,50%). Razem - 2 386 głosów w powiecie bielskim (9,99%). Razem z Okręgu Wyborczego - 14 022 głosów (3,56%).

** 5. ZWOLIŃSKA Bożena Teresa - samorządowiec, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 978 głosów (8,77%), m. Brańsk - 34 głosów (1,95%), gm. Bielsk Podlaski - 129 głosów (5,02%), gm. Boćki - 21 głosów (1,16%), gm. Brańsk - 6 głosów (0,22%), gm. Orla - 55 głosów (5,29%), gm. Rudka - 15 (1,93%), gm. Wyszki - 22 głosów (1,09%). Razem - 1 260 głosów (5,28%). Razem z Okręgu Wyborczego -
1 446 głosów (0,49%).
6. BIL-JARUZELSKI Krzysztof Janusz - prawnik, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 46, 0,41% , m. Brańsk - 1, 0,06%,gm. Bielsk Podlaski - 5, 0,19%, gm. Boćki - 3, 0,17%, gm. Brańsk - 1, 0,04%, gm. Orla - 3, 0,29%, gm. Rudka - 0, 0,00%, gm. Wyszki - 1, 0,05%. Razem - 60 głosów w powiecie bielskim, 0,25%. Razem z Okręgu Wyborczego - 702 głosów, 0,18%.
7. DEN Jolanta - leśnik, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 32, 0,29%, m. Brańsk - 2, 0,11%, gm. Bielsk Podlaski - 6, 0,23%, gm. Boćki - 4, 0,22%, gm. Brańsk - 0, 0,00%, gm. Orla - 2, 0,19%, gm. Rudka - 0, 0,00%, gm. Wyszki - 3, 0,15%. Razem - 49 głosów, 0,21%. Razem z Okręgu Wyborczego - 5 607 głosów, 1,42%.
8. KRAJEWSKI Stefan - politolog, członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 122, 1,09%, m. Brańsk - 19, 1,09%, gm. Bielsk Podlaski - 58, 2,26%, gm. Boćki - 57, 3,14%, gm. Brańsk - 25, 0,90%, gm. Orla - 13, 1,25%, gm. Rudka - 7, 0,90%, gm. Wyszki - 39, 1,94%. Razem - 340 głosów, 1,42%. Razem z Okręgu Wyborczego - 8 907 głosów, 2,26%.
9. LECH Mirosław - historyk, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 35, 0,31%, m. Brańsk - 6, 0,34%, gm. Bielsk Podlaski - 13, 0,51%, gm. Boćki - 6, 0,33%, gm. Brańsk - 8, 0,29%, gm. Orla - 2 0,19%, gm. Rudka - 1, 0,13%, gm. Wyszki - 7, 0,35%. Razem - 78 głosów w powiecie bielskim, 0,33%. Razem z Okręgu Wyborczego - 6 142 głosów, 1,56%
10. LESZCZYŃSKI Jerzy - inżynier rolnictwa, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 131, 1,17%, m. Brańsk - 47, 2,69%, gm. Bielsk Podlaski - 30, 1,17%, gm. Boćki - 26, 1,43%, gm. Brańsk - 49, 1,77%, gm. Orla - 14, 1,35%, gm. Rudka - 46, 5,91%, gm. Wyszki - 36, 1,79%. Razem - 379 głosów w powiecie bielskim, 1,59%. Razem z Okręgu Wyborczego - 2 490 głosów, 0,63%.
11. PIONTKOWSKI Dariusz - nauczyciel historii, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 2 257, 20,24%, m. Brańsk - 427, 24,47%, gm. Bielsk Podlaski - 515, 20,04%, gm. Boćki - 510, 28,10%, gm. Brańsk - 810, 29,32%, gm. Orla - 93, 8,94%, gm. Rudka - 198, 25,42%, gm. Wyszki -
722, 35,88%. Razem - 5 532 głosów w powiecie bielskim, 23,17%. Razem z Okręgu Wyborczego - 57 162 głosów, 14,52%.
12. ZIELIŃSKI Jarosław - parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 279, 2,50%, m. Brańsk - 98, 5,62%, gm. Bielsk Podlaski - 120, 4,67%, gm. Boćki - 152, 8,37%, gm. Brańsk - 216, 7,82%, gm. Orla - 34, 3,27%, gm. Rudka -
71, 9,11%, gm. Wyszki - 167, 8,30%. Razem - 1 137 głosów w powiecie bielskim, 4,76%. Razem z Okręgu Wyborczego - 21 538 głosów, 5,47%.
13. PASZKOWSKI Bohdan Józef - radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 69, 0,62% , m. Brańsk - 9, 0,52%, gm. Bielsk Podlaski - 27, 1,05%, gm. Boćki - 20,
1,10%, gm. Brańsk - 35, 1,27%, gm. Orla - 6, 0,58%, gm. Rudka - 14, 1,80%, gm. Wyszki - 54, 2,68%. Razem -
234 głosów w powiecie bielskim, 0,98%. Razem z Okręgu Wyborczego - 4 062 głosów, 1,03%.
14. KARCZEWSKA Małgorzata - specjalista do spraw marketingu i handlu, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 115, 1,03%, m. Brańsk - 0, 0,00%, gm. Bielsk Podlaski - 23, 0,89%, gm. Boćki - 1 0,06%, gm. Brańsk - 0, 0,00%, gm. Orla - 2, 0,19%, gm. Rudka - 0, 0,00%, gm. Wyszki - 0, 0,00%. Razem -
141 głosów w powiecie bielskim,0,59%. Razem z Okręgu Wyborczego - 389 głosów, 0,10%.
15. GWIAZDOWSKI Kazimierz - parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 80, 0,72%, m. Brańsk - 107, 6,13%, gm. Bielsk Podlaski -
10, 0,39%, gm. Boćki - 34, 1,87%, gm. Brańsk - 197, 7,13%, gm. Orla - 7, 0,67% , gm. Rudka - 30, 3,85%, gm. Wyszki - 25, 1,24%. Razem - 490 głosów w powiecie bielskim, 2,05%. Razem z Okręgu wyborczego - 9 080 głosów, 2,31%.
16. ŻALEK Jacek - poseł, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 201, 1,80%, m. Brańsk -
38, 2,18%, gm. Bielsk Podlaski - 55, 2,14%, gm. Boćki - 58, 3,20%, gm. Brańsk - 83, 3,00%, gm. Orla - 13 1,25%, gm. Rudka - 15, 1,93%, gm. Wyszki - 58, 2,88%. Razem - 521 głosów w powiecie bielskim, 2,18%. Razem z Okręgu Wyborczego - 10 109, 2,57%.
17. BASZKO Mieczysław Kazimierz - nauczyciel wychowania fizycznego, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 182, 1,63%, m. Brańsk - 20, 1,15%, gm. Bielsk Podlaski - 115, 4,47%,gm. Boćki - 150, 8,26%,gm. Brańsk - 43, 1,56%,gm. Orla - 42, 4,04%, gm. Rudka - 38, 4,88%, gm. Wyszki - 107, 5,32%. Razem - 697 głosów w powiecie bielskim, 2,92%. Razem z Okręgu Wyborczego -
10 197 głosów, 2,59%.
18. ANDRUSZKIEWICZ Adam - parlamentarzysta, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 446, 4,00%, m. Brańsk - 267, 15,30%, gm. Bielsk Podlaski - 105, 4,09%, gm. Boćki - 98, 5,40%, gm. Brańsk - 246, 8,90%, gm. Orla - 8, 0,77%, gm. Rudka - 29, 3,72%, gm. Wyszki - 160, 7,95%. Razem - 1 359 głosów w powiecie bielskim, 5,69%.
**

Szykuje się rozpad koalicji?

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
14 października, 15:19, LGBT:

Zwolińska weszła na posła?

Nie.

G
Gość

Zwolińska już pakuje walizki, wyrusza piechotą do Warszawy. Mieszkańcy Bielska płaczą bo myślą , że ona zrezygnowała ze stanowiska wiceburmistrza. Zrezygnowała, dostała emeryturę i wróciła do pracy. Teraz w ramach pokuty za udział w wyborach wyrusza na paradę równości, będzie reprezentować NP. Skorzysta z Kąpieli w Wiśle przy ujściu z "Czajki" i wróci odmieniona jako reprezentantka lokalnego ruchu chrześcijańskiego.

L
LGBT

Zwolińska weszła na posła?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3