Tak głosowali mieszkańcy powiatu bielskiego [zdjęcia]

opr.JBZ
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP to ogromne emocje. Wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 43,60 proc. głosów wygrało wybory do Sejmu. Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie 27,40 proc. wyborców, a Lewica - 11,90 proc. Do Sejmu wejdzie jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 9,60 proc. wyborców oraz Konfederacja - 6,40 proc. Tak wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przed lokalami wyborczymi przez Ipsos. Zobaczcie na kogo głosowali mieszkańcy powiatu Bielskiego.

1. TYSZKIEWICZ Robert - wydawca, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.

WYNIKI:

m. Bielsk Podlaski -
465 głosów, (4,17%) m. Brańsk - 46 głosów (2,64%) gm. Bielsk Podlaski - 64 głosów

(2,49%) gm. Boćki - 37 głosów (2,04%) gm. Brańsk - 14 głosów (0,51%) gm. Orla - 32 głosów (3,08%) gm. Rudka - 7 głosów (0,90%) gm. Wyszki - 15 głosów (0,75%). Razem - 680 głosów (2,85%) Razem z Okręgu Wyborczego - 14 900 głosów (3,78%).

2.Krzysztof Truskolaski - ekonomista, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

WYNIKI: m. Bielsk Podlaski -
642 głosów (5,76%) m. Brańsk - 50 głosów (2,87%) gm. Bielsk Podlaski -
101 głosów (3,93%) gm. Boćki - 42 głosów (2,31%) gm. Brańsk - 24 głosów (0,87%) gm. Orla - 59 głosów (5,67%) gm. Rudka - 19 głosów (2,44%) gm. Wyszki - 42 głosów (2,09%) Razem - 979 głosów w powiecie bielskim (4,10%).Razem z Okręgu Wyborczego - 34 778 głosów (8,83%).

3. KAMIŃSKA Bożena - ekonomista, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

WYNIKI: m. Bielsk Podlaski - 38 głosów (0,34%) m. Brańsk - 6 głosów (0,34%) gm. Bielsk Podlaski - 5 głosów (0,19%) gm. Boćki - 5 głosów (0,28%) gm. Brańsk - 1 (0,04%) gm. Orla - 7 (0,67%) gm. Rudka - 0 (0,00%) gm. Wyszki - 6 głosów (0,30%) Razem - 68 głosów w powiecie bielskim (0,28%). Razem z Okręgu Wyborczego - 3 365 (0,85%)

4. CZYKWIN Eugeniusz - dziennikarz, nie należy do partii politycznej

WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 1 573 głosów (14,11%), m. Brańsk - 3 głosy (0,17%), gm. Bielsk Podlaski - 382 głosów (14,86%), gm. Boćki - 136 głosów (7,49%), gm. Brańsk - 7 głosów (0,25%), gm. Orla - 275 głosów (6,44%), gm. Rudka - 0 głosów (0,00%), gm. Wyszki - 10 głosów (0,50%). Razem - 2 386 głosów w powiecie bielskim (9,99%). Razem z Okręgu Wyborczego - 14 022 głosów (3,56%).

** 5. ZWOLIŃSKA Bożena Teresa - samorządowiec, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 978 głosów (8,77%), m. Brańsk - 34 głosów (1,95%), gm. Bielsk Podlaski - 129 głosów (5,02%), gm. Boćki - 21 głosów (1,16%), gm. Brańsk - 6 głosów (0,22%), gm. Orla - 55 głosów (5,29%), gm. Rudka - 15 (1,93%), gm. Wyszki - 22 głosów (1,09%). Razem - 1 260 głosów (5,28%). Razem z Okręgu Wyborczego -
1 446 głosów (0,49%).
6. BIL-JARUZELSKI Krzysztof Janusz - prawnik, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 46, 0,41% , m. Brańsk - 1, 0,06%,gm. Bielsk Podlaski - 5, 0,19%, gm. Boćki - 3, 0,17%, gm. Brańsk - 1, 0,04%, gm. Orla - 3, 0,29%, gm. Rudka - 0, 0,00%, gm. Wyszki - 1, 0,05%. Razem - 60 głosów w powiecie bielskim, 0,25%. Razem z Okręgu Wyborczego - 702 głosów, 0,18%.
7. DEN Jolanta - leśnik, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 32, 0,29%, m. Brańsk - 2, 0,11%, gm. Bielsk Podlaski - 6, 0,23%, gm. Boćki - 4, 0,22%, gm. Brańsk - 0, 0,00%, gm. Orla - 2, 0,19%, gm. Rudka - 0, 0,00%, gm. Wyszki - 3, 0,15%. Razem - 49 głosów, 0,21%. Razem z Okręgu Wyborczego - 5 607 głosów, 1,42%.
8. KRAJEWSKI Stefan - politolog, członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 122, 1,09%, m. Brańsk - 19, 1,09%, gm. Bielsk Podlaski - 58, 2,26%, gm. Boćki - 57, 3,14%, gm. Brańsk - 25, 0,90%, gm. Orla - 13, 1,25%, gm. Rudka - 7, 0,90%, gm. Wyszki - 39, 1,94%. Razem - 340 głosów, 1,42%. Razem z Okręgu Wyborczego - 8 907 głosów, 2,26%.
9. LECH Mirosław - historyk, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 35, 0,31%, m. Brańsk - 6, 0,34%, gm. Bielsk Podlaski - 13, 0,51%, gm. Boćki - 6, 0,33%, gm. Brańsk - 8, 0,29%, gm. Orla - 2 0,19%, gm. Rudka - 1, 0,13%, gm. Wyszki - 7, 0,35%. Razem - 78 głosów w powiecie bielskim, 0,33%. Razem z Okręgu Wyborczego - 6 142 głosów, 1,56%
10. LESZCZYŃSKI Jerzy - inżynier rolnictwa, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 131, 1,17%, m. Brańsk - 47, 2,69%, gm. Bielsk Podlaski - 30, 1,17%, gm. Boćki - 26, 1,43%, gm. Brańsk - 49, 1,77%, gm. Orla - 14, 1,35%, gm. Rudka - 46, 5,91%, gm. Wyszki - 36, 1,79%. Razem - 379 głosów w powiecie bielskim, 1,59%. Razem z Okręgu Wyborczego - 2 490 głosów, 0,63%.
11. PIONTKOWSKI Dariusz - nauczyciel historii, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 2 257, 20,24%, m. Brańsk - 427, 24,47%, gm. Bielsk Podlaski - 515, 20,04%, gm. Boćki - 510, 28,10%, gm. Brańsk - 810, 29,32%, gm. Orla - 93, 8,94%, gm. Rudka - 198, 25,42%, gm. Wyszki -
722, 35,88%. Razem - 5 532 głosów w powiecie bielskim, 23,17%. Razem z Okręgu Wyborczego - 57 162 głosów, 14,52%.
12. ZIELIŃSKI Jarosław - parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 279, 2,50%, m. Brańsk - 98, 5,62%, gm. Bielsk Podlaski - 120, 4,67%, gm. Boćki - 152, 8,37%, gm. Brańsk - 216, 7,82%, gm. Orla - 34, 3,27%, gm. Rudka -
71, 9,11%, gm. Wyszki - 167, 8,30%. Razem - 1 137 głosów w powiecie bielskim, 4,76%. Razem z Okręgu Wyborczego - 21 538 głosów, 5,47%.
13. PASZKOWSKI Bohdan Józef - radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 69, 0,62% , m. Brańsk - 9, 0,52%, gm. Bielsk Podlaski - 27, 1,05%, gm. Boćki - 20,
1,10%, gm. Brańsk - 35, 1,27%, gm. Orla - 6, 0,58%, gm. Rudka - 14, 1,80%, gm. Wyszki - 54, 2,68%. Razem -
234 głosów w powiecie bielskim, 0,98%. Razem z Okręgu Wyborczego - 4 062 głosów, 1,03%.
14. KARCZEWSKA Małgorzata - specjalista do spraw marketingu i handlu, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 115, 1,03%, m. Brańsk - 0, 0,00%, gm. Bielsk Podlaski - 23, 0,89%, gm. Boćki - 1 0,06%, gm. Brańsk - 0, 0,00%, gm. Orla - 2, 0,19%, gm. Rudka - 0, 0,00%, gm. Wyszki - 0, 0,00%. Razem -
141 głosów w powiecie bielskim,0,59%. Razem z Okręgu Wyborczego - 389 głosów, 0,10%.
15. GWIAZDOWSKI Kazimierz - parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 80, 0,72%, m. Brańsk - 107, 6,13%, gm. Bielsk Podlaski -
10, 0,39%, gm. Boćki - 34, 1,87%, gm. Brańsk - 197, 7,13%, gm. Orla - 7, 0,67% , gm. Rudka - 30, 3,85%, gm. Wyszki - 25, 1,24%. Razem - 490 głosów w powiecie bielskim, 2,05%. Razem z Okręgu wyborczego - 9 080 głosów, 2,31%.
16. ŻALEK Jacek - poseł, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 201, 1,80%, m. Brańsk -
38, 2,18%, gm. Bielsk Podlaski - 55, 2,14%, gm. Boćki - 58, 3,20%, gm. Brańsk - 83, 3,00%, gm. Orla - 13 1,25%, gm. Rudka - 15, 1,93%, gm. Wyszki - 58, 2,88%. Razem - 521 głosów w powiecie bielskim, 2,18%. Razem z Okręgu Wyborczego - 10 109, 2,57%.
17. BASZKO Mieczysław Kazimierz - nauczyciel wychowania fizycznego, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 182, 1,63%, m. Brańsk - 20, 1,15%, gm. Bielsk Podlaski - 115, 4,47%,gm. Boćki - 150, 8,26%,gm. Brańsk - 43, 1,56%,gm. Orla - 42, 4,04%, gm. Rudka - 38, 4,88%, gm. Wyszki - 107, 5,32%. Razem - 697 głosów w powiecie bielskim, 2,92%. Razem z Okręgu Wyborczego -
10 197 głosów, 2,59%.
18. ANDRUSZKIEWICZ Adam - parlamentarzysta, nie należy do partii politycznej
WYNIKI:
m. Bielsk Podlaski - 446, 4,00%, m. Brańsk - 267, 15,30%, gm. Bielsk Podlaski - 105, 4,09%, gm. Boćki - 98, 5,40%, gm. Brańsk - 246, 8,90%, gm. Orla - 8, 0,77%, gm. Rudka - 29, 3,72%, gm. Wyszki - 160, 7,95%. Razem - 1 359 głosów w powiecie bielskim, 5,69%.
**

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
14 października, 15:19, LGBT:

Zwolińska weszła na posła?

Nie.

G
Gość

Zwolińska już pakuje walizki, wyrusza piechotą do Warszawy. Mieszkańcy Bielska płaczą bo myślą , że ona zrezygnowała ze stanowiska wiceburmistrza. Zrezygnowała, dostała emeryturę i wróciła do pracy. Teraz w ramach pokuty za udział w wyborach wyrusza na paradę równości, będzie reprezentować NP. Skorzysta z Kąpieli w Wiśle przy ujściu z "Czajki" i wróci odmieniona jako reprezentantka lokalnego ruchu chrześcijańskiego.

L
LGBT

Zwolińska weszła na posła?

Dodaj ogłoszenie