Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep nr 8

Bielsk Podlaski, Mickiewicza 3