Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep nr 12 Hurcik

Bielsk Podlaski, Mickiewicza 25