Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Kawiarnia Hajduczek

Bielsk Podlaski, Mickiewicza 25