MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Noworoczne spotkanie w Bielsku Podlaskim. Było poświęcenie sali i odznaczenia państwowe [ZDJĘCIA]

Marta Chmielińska
Marta Chmielińska
Noworoczne spotkanie starostwa powiatowego w Bielsku Podlaskim było okazją do podsumowań, oficjalnego otwarcia sali sportowej oraz wręczenia odznaczeń państwowych
Noworoczne spotkanie starostwa powiatowego w Bielsku Podlaskim było okazją do podsumowań, oficjalnego otwarcia sali sportowej oraz wręczenia odznaczeń państwowych Marta Chmielińska
Noworoczne spotkanie organizowane przez starostwo powiatowe w Bielsku Podlaskim było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, statuetek powiatu i nagrodzenia najlepszych uczniów. Poświęcona także została nowo wybudowana sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego.

Nowa sala gimnastyczna II LO w Bielsku Podlaskim wypełniła się we wtorkowe popołudnie po brzegi - wśród gości obecni byli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, senator Jacek Bogucki, posłowie - Krzysztof Truskolaski i Eugeniusz Czykwin oraz samorządowcy z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Nie zabrakło reprezentantów służb mundurowych i duchowieństwa z prawosławnym arcybiskupem bielskim Grzegorzem, biskupem diecezji drohiczyńskiej Piotrem Sawczukiem oraz biskupem seniorem diecezji drohiczyńskiej - Antonim Dydyczem.

Starosta bielski Sławomir Snarski przedstawił osiągnięcia i inwestycje powiatu dotyczące oświaty, służby zdrowia, rynku pracy i bezpieczeństwa. Rozwinął też plany na przyszłość - dokończenie rozbudowy internatu przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej i następnie budowę przy tej szkole nowoczesnej hali sportowej.

W tej chwili sprawnie idzie nasza kolejna inwestycja - modernizacja internatu przy Zespole Szkół nr 4 i jest ona mocno zaawansowana i mam nadzieję, że w wakacje zostanie zakończona - mówił starosta Sławomir Snarski. - Dzięki temu młodzież będzie mieszkała w dwu i trzyosobowych pokojach z łazienkami.

Prezentując działania związane ze służbą zdrowia oraz bezpieczeństwem publicznym, starosta Snarski podkreślał to, że dzięki dobrej współpracy i ofiarnym działaniom możliwe było przetrwanie w czasie pandemii.
Starosta wspomniał też o ty, że dużym osiągnięciem jest to, że szpital w Bielsku Podlaskim nie jest tylko "powiatowy", ale wspólny wszystkich mieszkańców i to uważa za duże osiągnięcie.

Wiele firm inwestuje w ten szpital i mu pomaga. Nie sposób wymienić ich wszystkich, ale na pewno warto podziękować firmie Suempol i pani Monice Siecińskiej między innymi za zakup nowej karetki. Potrzebne były setki tysięcy złotych żeby ją kupić i pomóc - wymieniał starosta. - Zakup łóżek czy innego sprzętu to również firma Maksbud i dyrektor Jan Miniuk. Oprócz zakupu sprzętu to bezinteresowne poszerzanie parkingów żeby mieszkańcy i pacjenci mieli dobre warunki aby do szpitala się dostać. To nasz wspólny wysiłek i to jest bardzo ważne.

Po prezentacji działań powiatu i ich podsumowaniu nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, jej poświęcenia dokonali arcybiskup bielski Grzegorz i biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, obaj duchowni zabrali także głos składając zebranym życzenia noworoczne.

Nowoczesna sala sportowa posiada pełnowymiarowe boiska do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa oraz boiska treningowe do piłki ręcznej i koszykowej.

Spotkanie noworoczne było też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, które z rąk wojewody Bohdana Paszkowskiego otrzymało 10 osób.

Srebrny Krzyż Zasługi – Adam Łęczycki, radny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 • Adam Łęczycki jest społecznikiem, aktywnym członkiem stowarzyszeń i fundacji o różnym charakterze działalności. Pomaga dzieciom dotkniętym niepełnosprawnością, dba o zachowanie tradycji i materii historycznej naszego regionu, działa na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu bielskiego, promując idee samorządności. Angażuje się również w działalność polonijną, aktywnie podtrzymując kontakty z Polakami na terenach za wschodnią granicą kraju.

Brązowy Krzyż Zasługi:

 • Urszula Kitlas - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, inicjatorka i współtwórczyni wielu projektów prorodzinnych, zaangażowana głęboko w dzieło wspierania rodzin dotkniętych przemocą, alkoholizmem i problemami opiekuńczo-wychowawczymi, autorka innowacyjnych działań zaradczych. Współtwórca Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas DD.
 • Anna Klinicka - dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Inicjatorka i współorganizatorka rehabilitacji leczniczej w DPS. Pomysłodawca i organizator świetlic terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami i z rodzin dysfunkcyjnych. Szczególne zasługi położyła w okresie epidemii Covid-19, wdrażając rozwiązania ratujące zdrowie i życie mieszkańców DPS.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

 • Mirosław Maksymiuk - posiada 41 - letni staż pracy. W latach 1979-1990 – geodeta w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Białymstoku, 1990-2003 Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Z-ca Burmistrza Zabłudowa, 2003-2005 pracownik Nadleśnictwa Żednia, 2006-2015 ponownie Z-ca Burmistrza Zabłudowa, od 2015 r. naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i Geodeta Powiatowy.
 • Marzenna Perzyna - posiada 36 lat pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim. Od roku 2017 pełni funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

 • Andrzej Golonko - posiada 20-letni staż pracy w samorządzie, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji, aktywny członek Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Dorota Komarzewska - pracownik Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z 23-letnim stażem, szczególnie zaangażowana w tworzenie Systemu Zarządzania Jakością, jest jego administratorem, audytor wewnętrzny.
 • Joanna Olszówka - posiada 24-letni staż pracy, od 2003 r. pracownik Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, od 2012 r. inspektor ds. kadr

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

 • Justyna Korniluk - od 2016 r. geodeta w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, od 2022 r. zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru.
 • Anna Oksztulska - Gryzwald - zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim od 2009 r., od roku 2019 pełni funkcję Geologa Powiatowego.

Osoby wyróżnione statuetkami za współpracę z Powiatem Bielskim i szczególnie zasłużone dla rozwoju Powiatu:

 • Jan Miniuk - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MAKSBUD Sp. z o.o.
 • Monika Siecińska - Jaworowska - Prezes Zarządu Suempol Sp. z o.o.
 • Leszek Aleksiejuk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
 • Ks. dr Łukasz Gołębiewski - Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
 • Anna Klinicka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku
 • Andrzej Wróblewski - właściciel firmy Usługowo Budowlanej „Wróblewski”
 • Insp. Wojciech Macutkiewicz - Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim
 • Wiesław Klinicki - właściciel firmy Zakład Mięsny KLINICCY
 • Tadeusz Zawistowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka

W czasie uroczystości nagrodzeni zostali uczniowie wyróżniający się w nauce:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim

 • Dorota Łapińska, uczennica klasy IV

  Średnia ocen w klasie trzeciej 4,77. Reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Bardzo wysokie wyniki w konkursach ogólnopolskich Alfik Matematyczny i Archimedes Plus. W bieżącym roku brała udział w Olimpiadzie Matematycznej, wyniki jeszcze nie są znane.

 • Jakub Skutnik, uczeń klasy IV

  Średnia ocen 4,0. Finalista 44. Olimpiady Języka Francuskiego w 2021 roku.

  II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

 • Mateusz Ostaszewicz, uczeń klasy II.

  Średnia ocen - 5,56. Laureat Olimpiady Języka Białoruskiego, finalista Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683”. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji, Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

 • Aleksandra Proniewicka, uczennica klasy III

  Średnia ocen 5,40. Finalistka Olimpiady Języka Białoruskiego oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Prawnej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

  Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

 • Seweryn Dawidziuk, uczeń klasy IV Technikum nr 1, w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

  Średnia ocen 4,94. Uczestnik wielu konkursów, m.in. „IT in English”, ogólnopolskich konkursów recytatorskich, obecnie uczestniczy w 74. Olimpiadzie Matematycznej. Stypendium ufundowane przez firmy budowlane współpracujące ze szkołą.

 • Daniel Derehajło, uczeń klasy IV Technikum nr 1, w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

  Średnia ocen 5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, od klasy pierwszej otrzymuje nieprzerwanie stypendium ufundowane przez firmy budowlane współpracujące ze szkołą. II miejsce w zawodach wojewódzkich i VI w ogólnopolskich w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Solidarności - dwie dekady historii.

  Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

 • Marta Wakulewska, uczennica klasy III Technikum nr 4, w zawodzie technik logistyk.

  Średnia ocen 5,00. Zaangażowany członek Zespołu Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki, Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie.

 • Michał Tołoczko, uczeń klasy IV Technikum nr 4, w zawodzie technik informatyk.

  Średnia ocen 4,4. Zajmuje się rejestrowaniem uroczystości i życia szkoły w formie zdjęć i filmów. Przygotowuje np. plakaty promujące przedsięwzięcia odbywające się na terenie szkoły, zaprojektował logo ZPiT Podlaskie Kukułki. Członek Zespołu Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki. Stypendysta Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie. Uczeń jest również żołnierzem WOT.

  Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

 • Jan Przybyła - uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej

  Średnia ocen 5,25. I miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Polskiego i II miejsca w Miejskim Konkursie Recytatorskim „Wiersze z uśmiechem”; uczestnik licznych akcji, projektów i programów realizowanych w szkole (m.in. „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”, „Kraina GOZ – Gospodarka Obiegu Zamkniętego”; wielokrotny zdobywca tytułu „Mistrza Kultury”.

 • Katarzyna Stosiak - uczennica II klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  Laureatka konkursu przyrodniczego „ Zwierzęta Ameryki Północnej”; zdobywczyni nagrody specjalnej w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś 2021”; uczestniczka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej i Podlaskiego Konkursu „Z ekologią za pan brat”; reprezentantka szkoły w licznych zawodach sportowych i członek sekcji sportowej Atletoskoczki;

od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na bielskpodlaski.naszemiasto.pl Nasze Miasto