Gminna Jednostka Usług Komunalnych

Łyse, Ostrołęcka 2