MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Bielsk Podlaski. Konkurs: narysujcie, namalujcie swoje „Muzeum Obojga Narodów”

Piotr Sawczuk
Piotr Sawczuk
Muzeum zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pod hasłem “Moje Muzeum Obojga Narodów”, ze szczególnym uwzględnieniem jej wielokulturowego i wielonarodowego charakteru, oczywiście z akcentem położonym na Podlasie, co ma związek z usytuowaniem siedziby muzeum.

Dajcie się ponieść fantazji i narysujcie, namalujcie, wyklejcie lub wykonajcie w dowolnej technice prace przedstawiające Waszą wizję przyszłego bielskiego muzeum, jak sobie wyobrażacie nowe wystawy, eksponaty i wnętrza ratusza - mówi Henryk Zalewski, kierownik Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.

Na prace (zeskanowane lub sfotografowane) wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową, Muzeum czeka do 28.02.2021r. Prace można wysyłać na adres: [email protected] z dopiskiem w temacie maila: konkurs „Moje Muzeum Obojga Narodów”.

Czekają atrakcyjne nagrody i upominki!

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Od 7 grudnia 2020 r. bielski Oddział Muzeum Podlaskiego nosi nazwę Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Działając w przekonaniu, że jednym z niezmiernie istotnych czynników budujących podlaską tożsamość jest różnorodne dziedzictwo kulturowe regionu, konieczne będzie przygotowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Obojga Narodów oraz spójnego planu wystawienniczo-edukacyjnego wynikającego z rozszerzenia działalności. Jednocześnie bielski Oddział Muzeum Podlaskiego staje przed zadaniem pełniejszego ukazania czasów, w których podlaskie dziedzictwo jaśniało najpełniej. Bez wątpienia był to okres niepodległej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy to dla zróżnicowanej społeczności regionu, czas przedrozbiorowej Rzeczypospolitej był okresem budowania, współpracy, wzajemnej wymiany kulturowej, ubogacania i dialogu. Był to czas szans, nawet jeśli nie wszystkie zostały w należytym stopniu wykorzystane - dodaje Henryk Zalewski.

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego „Moje Muzeum Obojga Narodów" pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego

I. Organizatorzy

1.Organizatorem konkursu jest Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim - Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Adres: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45 (Ratusz)
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska, tel. kom. +48 509 336 841
2.Patronat Honorowy konkursu sprawuje Marszałek Województwa Podlaskiego.
3.Zostanie powołany Komitet Honorowy Konkursu „Moje Muzeum Obojga Narodów”.

II. Cele konkursu:
1.Promowanie nowego wizerunku i profilu działalności bielskiego muzeum.
2.Promowanie wizerunku miasta Bielsk Podlaski na arenie ogólnopolskiej.
3.Rozpowszechnianie wiedzy oraz edukowanie dzieci, młodzieży i dorosłych na temat Rzeczypospolitej w okresie jej największej świetności.
4.Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczestników.
5.Podtrzymywanie relacji z obecnymi odbiorcami działań bielskiego muzeum oraz budowanie nowych więzi z pozostałymi potencjalnymi odbiorcami.

III. Zasady konkursu:
1.Konkurs adresowany jest do rodzin z terenu całej Polski.
2.Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodną z hasłem „Moje Muzeum Obojga Narodów”. Temat jest związany z nowym profilem działalności bielskiego muzeum, które od stycznia 2021 nosi nazwę Muzeum Obojga Narodów. Zadaniem uczestników jest ukazanie własnej wizji bielskiego muzeum, ukazanie w formie plastycznej tego, jak sobie wyobrażają nowe wystawy, eksponaty i wnętrza ratusza z tematycznym uwzględnieniem państwowości polskiej w okresie jej największej świetności, czyli w czasie funkcjonowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3.Format pracy: dowolny.
4.Technika wykonania: dowolna.
5.Skan lub zdjęcie pracy oraz podpisanej Karty Zgłoszeniowej należy przesłać do dnia 28.02.2021r. na adres: [email protected] z dopiskiem w temacie maila: konkurs „Moje Muzeum Obojga Narodów”.
6.Praca powinna być zeskanowana lub sfotografowana w jakości min. 300 dpi.
7.Wykonując zdjęcie pracy konkursowej należy zadbać o jednolite oświetlenie fotografowanej pracy, o maksymalne wypełnienie kadru fotografowaną pracą, o prostopadłe ustawienie obiektywu względem fotografowanej pracy, o rozdzielczość fotografii min. 300 dpi. Minimalna długość krótszego boku fotografowanej pracy powinna wynosić 3000 pikseli.
8.Dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, png, tiff, bmp, pdf. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 5 MB (megabajtów).
9.W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów pracy.
10.Prace oceni Jury powołane przez organizatora. O wynikach konkursu Organizator poinformuje uczestników drogą elektroniczną.
11. Organizator może poprosić wybranych uczestników konkursu o dostarczenie prac do siedziby organizatora.
12.Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
13.Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przewidywane jest w marcu 2021 r. w siedzibie Organizatora.
14.W przypadku utrzymywania się pandemii i z nią związanych obostrzeń dyplomy zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres, z którego nadesłano pracę, a nagrody drogą pocztową.
15.Nagrodzone prace prezentowane będą w siedzibie Organizatora lub/i na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz na profilu Muzeum w Bielsku Podlaskim na Facebooku.

IV. Uwagi organizatora:
1.Praca może mieć charakter indywidualny, wówczas, gdy wykonuje ją dziecko lub zbiorowy w przypadku rodziny.
2.Jeden uczestnik/rodzina może złożyć jedną pracę.
3.Prace konkursowe przesłane elektronicznie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
5.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, t.j. ze zm.), obejmujące w szczególności prawo do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji prac w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, a także do publikacji w Internecie oraz w mediach społecznościowych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
6.Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia z tytułu nadesłania i publikowania prac.
7.Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
8.Przesłanie Karty zgłoszeniowej wraz z pracą konkursową rozumiane jest jako zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminem oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe:

a)Regulamin dostępny jest na stronie http://muzeum.bialystok.pl/ oraz w siedzibie Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45 (Ratusz), 17 – 100 Bielsk Podlaski.
b)Muzeum jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie http://muzeum.bialystok.pl/ oraz w siedzibie Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45 (Ratusz), 17 – 100 Bielsk Podlaski.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na bielskpodlaski.naszemiasto.pl Nasze Miasto